AEE LA SEDETA carrer Indústria 67, Barcelona aeelasedeta@gmail.com

REBUT RETORNAT

Benvolguda família , Hem   donat   l’ordre   de   cobrament   de   la   quota   al   número   de   compte   que   ens   havíeu   facilitat   i   ens   ha   estat   retornada per part del vostre banc. Agrairíem   que   féssiu   una   transferència   al   número   de   compte   ES85   0081   1594   9400   0102   3305   del   Banc   de Sabadell   amb   l’import   que   especifica   el   missatge   que   heu   rebut   (l’import   del   missatge   ja   inclou   els   3€   de   comissió per rebut retornat). Teniu un termini de 10 dies des de la recepció del missatge. Recordem   que   per   poder   participar   a   les   nostres   activitats   cal   estar   al   corrent   de   pagament.   Si   teniu   alguna   dificultat per pagar-ho adreceu-vos a nosaltres a aeelasedeta@gmail.com  per tal de poder trobar solucions. Qualsevol dubte, restem a la vostra disposició. Salutacions, Sara González López
COVID-19 COVID-19