AEE LA SEDETA carrer Indústria 67, Barcelona aeelasedeta@gmail.com

INSCRIPCIONS

IMPORTANT!

És  

molt  

important  

llegir  

detalladament  

aquesta  

pàgina.  

El  

procés  

pot  

resultar  

complex  

o  

cometre  

errors  

si  

no  

s’ha

llegit amb atenció.

TERMINIS

-  

Les  

inscripcions  

obren  

per  

a  

tothom  

el  

25  

de  

juny.  

Els  

esportistes  

que  

heu  

estat  

amb  

nosaltres  

aquest  

curs  

passat,

rebreu  

la  

sol·licitud  

de  

renovació  

per  

correu  

electrònic  

i  

només  

caldrà  

editar  

les  

dades.  

La  

resta,  

podeu  

inscriure-us

mitjançant l’enllaç a peu de pàgina.

-  

Fins  

el  

22  

de  

juliol  

es  

donarà  

preferència  

d’inscripció,  

per  

blocs  

seguint  

l’ordre  

següent  

i,  

dins  

de  

cada  

bloc,  

per

rigorós ordre d’arribada:

- Esportistes que han estat inscrits durant el curs 2017-2018

- Alumnes de l’Institut La Sedeta

- Alumnes de l’Institut Secretari Coloma

- Altres esportistes

-  

El  

dilluns  

23  

de  

juliol  

tothom  

rebrà  

un  

correu  

electrònic  

que  

indicarà  

si  

ha  

estat  

acceptat  

a  

l’activitat  

o  

si  

queda  

en

llista d’espera.

-  

A  

partir  

del  

23  

de  

juliol  

(inclòs)  

totes  

les  

inscripcions  

seran  

tractades  

per  

ordre  

d’arribada,  

independentment  

de  

si

havien fet esport amb nosaltres i de l’institut del qual provinguin.

QUOTES NOVETAT: En el moment de fer la inscripció es podrà escollir si es vol fer el pagament mensual o trimestral. Els cobraments mensuals es faran a finals de cada mes (a partir d’octubre, el setembre no es cobrarà) Els cobraments trimestrals es faran a l’octubre, al gener i a l’abril. IMPORTANT:   Si   un   rebut   ens   és   retornat,   es   notificarà   a   través   d’una   circular   a   la   família   que   haurà   d’efectuar l’ingrés (amb 3€ de recàrrec). Aquests recàrrecs són els que ens aplica el banc quan hi ha algun rebut retornat. QUOTES TRIMESTRALS Menors de 18 anys: 120€ trimestrals Majors de 18 anys: 129€ trimestrals Sènior federat de voleibol: 168€ trimestrals QUOTES MENSUALS Menors de 18 anys: 40€ mensuals Majors de 18 anys: 43€ mensuals Sènior federat de voleibol: 56€ mensuals QUOTA D´INSCRIPCIÓ En     el     moment     de     formalitzar     la     inscripció     cal     indicar     el     tipus     de     quota     d’inscripció     que     pagareu (la quota d’inscripció es paga una sola vegada cada curs) - 30€: alumnes de l’Institut La Sedeta que són socis de l’AFA - 40€: alumnes de l’Institut La Sedeta o de l’Institut Secretari Coloma - 50€: alumnes procedents d’altres centres - 80€: equip sènior federat de voleibol Enguany   la   quota   d’inscripció   la   passarem   per   domiciliació   bancària   (no   cal   fer   transferència,   a   diferència   dels   anys anteriors).   La   quota   d’inscripció   de   les   inscripcions   rebudes   entre   els   dies   1   i   20   de   cada   mes   es   cobrarà   a   finals d’aquell mes, les rebudes després del dia 21 (inclòs) es cobraran a finals del mes següent. Com indicar la quota d´inscripció? En el moment d’inscriure’t, primer cal indicar a quina activitat et vols apuntar, per exemple: Posteriorment, cal afegir una inscripció: I a categoria escollir *QUOTA D’INSCRIPCIÓ, amb la Subcategoria segons la circumstància. IMPORTANT:   Si   un   esportista   s’inscriu   i   no   indica   quina   quota   d’inscripció   ha   de   pagar,   se   li   aplicarà   per   defecte   la quota de 50€ (excepte els casos del voleibol federat que seran 80€). PANERA DE NADAL Per   tal   d’alleugerir   les   quotes,   pels   volts   de   Nadal   els   esportistes   hauran   de   vendre   números   del   sorteig   d’una panera   de   Nadal   valorats   en   25€   per   jugador/a.   Si   algun   esportista   decideix   no   vendre   la   loteria,   pot   aportar directament   els   25€   i   equivaldria   a   la   quota   real   de   l’AEE.   És   una   iniciativa   pensada   per   pagar   una   mica   menys   del què tocaria, en cap cas és un increment de la quota ACCEPTACIÓ DE SOCIS En el moment de formalitzar la inscripció s’accepta esdevenir soci de l’AEE La Sedeta, en les categories següents: A) Socis Infantls: Esportistes menors de 14 anys B)   Socis   de   ple   dret:   Esportistes   majors   de   14   anys,   alumnes   o   exalumnes   de   l’INS   La   Sedeta   i   tutors   legals inscrits d’alumnes de l’INS La Sedea C)   Socis   no   vinculats:   Esportistes   majors   de   14   anys   alumnes   d’altres   instituts   i   tutors   legals   inscrits   d’alumnes d’altres instituts. COMPRA DE ROBA ESPORTIVA La   roba   esportiva   necessària   per   formar   part   de   l’AEE   la   trobareu   a   l’apartat   «BOTIGA»   d’aquesta   pàgina   web.   El cobrament   de   la   compra   es   farà   mitjançant   domiciliació   bancària:   les   comandes   rebudes   entre   els   dies   1   i   20   de cada   mes   es   cobraran   a   finals   d’aquell   mes,   les   rebudes   després   del   dia   21   (inclòs)   es   cobraran   a   finals   del   mes següent. El «Pack Futbol Sala» o el «Pack Voleibol» inclouen tot l’equipament necessari.
SI ALGUN APARTAT NO FUNCIONÉS BÉ, FES SERVIR EL MOZILLA FIREFOX