AEE LA SEDETA carrer Indústria 67, Barcelona aeelasedeta@gmail.com

COVID-19

Davant   la   crisi   de   la   COVID-19,   des   de   l’AEE   La   Sedeta   posem   en   marxa   un   protocol   de   les   nostres   activitats escolars que és d’estricte i obligat compliment per a esportistes, entrenadores i entrenadors. En   aquest   apartat   web   podreu   trobar-ne   sempre   la   versió   més   actualitzada,   entenent   que   variarà   en   funció   de   les recomanacions   o   obligacions   que   arribin   per   part   de   les   entitats   pertinents   o   en   funció   de   les   decisions   que   puguem prendre les responsables d’elaborar-lo. Recordeu   que   la   declaració   responsable   cal   portar-la   signada   el   primer   dia   d’entrenament   de   l’esportista   per   poder accedir dins de recinte.
PROTOCOL COVID-19 PROTOCOL COVID-19 MENORS D’EDAT MENORS D’EDAT MAJORS D’EDAT MAJORS D’EDAT
DECLARACIÓ RESPONSABLE
COVID-19 COVID-19