AEE LA SEDETA carrer Indústria 67, Barcelona aeelasedeta@gmail.com

FUTBOL SALA

ENTRENAMENTS

Els  

nostres  

entrenaments  

estan  

enfocats  

a  

l’aprenentatge  

a  

través  

de  

la  

pràctica  

esportiva.  

En  

una  

primera  

instància

fomentem,  

principalment,  

el  

treball  

de  

valors  

i  

d’esport  

en  

equip,  

adaptant-nos  

a  

la  

realitat  

de  

cadascú,  

tenint  

en

compte  

les  

individualitats  

de  

cada  

esportista.  

Per  

altra  

banda,  

intentem  

fomentar  

la  

passió  

pel  

futbol  

sala  

dins  

i  

fora

del camp, a través dels nostres entrenadors i entrenadores, tots ells amb recorregut dins del món d’aquest esport.

A  

nivell  

tècnic  

treballem  

tots  

els  

aspectes  

del  

futbol  

sala  

(tècnica,  

tàctica,  

estratègia…),  

segmentant  

els  

continguts

específics  

de  

cada  

categoria,  

adaptant-nos  

al  

nivell  

maduratiu  

que  

requereix  

cada  

edat.  

Com  

a  

entrenadors,  

el

nostre  

objectiu  

prioritari  

es  

basa  

en  

l’evolució:  

per  

una  

banda,  

l’evolució  

com  

a  

equip  

i  

per  

altra  

la  

part  

individual  

de

cada un dels esportistes.

COMPETICIÓ REGULAR

Els  

nostres  

equips  

participen  

a  

la  

competició  

regular  

del  

CEEB,

jugant  

contra  

altres  

equips  

de  

la  

ciutat  

(en  

horari  

de  

divendres

tarda  

o  

dissabte  

matí).  

La  

competició  

del  

cap  

de  

setmana  

és  

la

posada  

en  

pràctica  

de  

tot  

allò  

que  

s’ha  

anat  

treballant  

durant  

les

setmanes,  

en  

caràcter  

sumatiu,  

sent  

l’indicador  

més  

efectiu  

de

l’evolució   

que   

estan   

duent   

a   

terme   

l’equip   

i   

cadascun   

dels

jugadors i jugadores.

Aprendre  

a  

competir  

és  

un  

dels  

objectius  

de  

tota  

temporada:  

la

competitivitat  

és  

fonamental  

en  

qualsevol  

esport  

i  

cal  

saber-la

gestionar  

per  

treballar-la  

en  

positiu,  

amb  

fairplay

.  

Els  

partits  

són

els  

moments  

on  

els  

equips  

creixen  

més  

i  

es  

consoliden:  

guanyar  

en  

equip  

i  

perdre  

en  

equip  

sempre  

és  

més  

fàcil  

i

enriquidor.

TORNEIG DE SANT JORDI

Pels  

volts  

de  

Sant  

Jordi  

ens  

trobem  

un  

torneig  

molt  

esperat  

per  

tots  

i  

totes:  

el  

torneig  

de  

Sant  

Jordi.  

Unint  

gent  

que

fa  

esport  

amb  

nosaltres  

amb  

gent  

que  

té  

ganes  

de  

descobrir-lo,  

en  

un  

torneig  

obert  

a  

tot  

el  

barri,  

i  

com  

a  

objectiu

principal  

aconseguir  

un  

ambient  

lúdic  

on  

el  

què  

busquem  

és,  

per  

davant  

de  

tot,  

que  

esportistes  

i  

amics  

s’ho  

passin

d’allò  

més  

bé  

jugant  

a  

futbol  

sala.  

Per  

tal  

d’assegurar  

que  

tothom  

se  

senti  

a  

gust  

s’han  

format  

dues  

categories  

de  

joc  

 

i format segons l’edat.

COVID-19 COVID-19