AEE LA SEDETA carrer Indústria 67, Barcelona aeelasedeta@gmail.com

INSCRIPCIONS

IMPORTANT!

És  

molt  

important  

llegir  

detalladament  

aquesta  

pàgina.  

El  

procés  

pot  

resultar  

complex  

o  

cometre  

errors  

si  

no  

s’ha

llegit amb atenció. En realitzar la inscripció s’accepta la totalitat de les condicions aquí especificades.

TERMINIS

-  

Les  

inscripcions  

obren  

per  

a  

tothom  

el  

29  

de  

juny.  

Els  

esportistes  

que  

heu  

estat  

amb  

nosaltres  

aquest  

curs  

passat,

rebreu  

la  

sol·licitud  

de  

renovació  

per  

correu  

electrònic  

i  

només  

caldrà  

revisar,  

editar  

i  

enviar  

les  

dades  

per  

quedar

automàticament renovats a la base de dades. La resta, podeu inscriure-us mitjançant l’enllaç a peu de pàgina.

-  

Fins  

el  

19  

de  

juliol  

es  

donarà  

preferència  

d’inscripció,  

per  

blocs  

seguint  

l’ordre  

següent  

i,  

dins  

de  

cada  

bloc,  

per

rigorós ordre d’arribada:

- Esportistes que han estat inscrits durant el curs 2019-2020

- Alumnes de l’Institut La Sedeta

- Altres esportistes

-  

El  

dimarts  

21  

de  

juliol  

tothom  

rebrà  

un  

correu  

electrònic  

que  

indicarà  

si  

ha  

estat  

acceptat  

a  

l’activitat  

o  

si  

queda  

en

llista d’espera.

Tot  

i  

així,  

aquest  

any  

i  

de  

manera  

excepcional  

a  

causa  

de  

les  

possibles  

conseqüències  

de  

la  

Covid-19,  

els

esportistes  

que  

sí  

que  

han  

estat  

acceptats  

podrien  

arribar  

a  

quedar  

fora  

si  

les  

normes  

de  

les  

autoritats

competents  

fossin  

restrictives  

i  

ens  

obliguessin  

a  

reduir  

el  

número  

d’esportistes.  

Si  

es  

donés  

el  

cas,

avisaríem  

el  

més  

aviat  

possible,  

però  

ja  

sabeu  

com  

estan  

les  

coses  

i  

hi  

ha  

indicacions  

que  

estan  

arrribant

amb molt poc de temps. Per part nostra, farem el possible perquè pugui entrar tothom qui s’hagi inscrit.

- A partir del 20 de juliol (inclòs) totes les inscripcions seran tractades per ordre d’arribada, independentment de si havien fet esport amb nosaltres i de l’institut del qual provinguin. QUOTES En el moment de fer la inscripció es podrà escollir si es vol fer el pagament mensual o trimestral. Els cobraments mensuals es faran a principis de cada mes (a partir d’octubre, el setembre no es cobrarà) Els cobraments trimestrals es faran a l’octubre, al gener i a l’abril. Els càrrecs mensuals tenen atribuïts un suplement, de manera que les quotes trimestrals surten més econòmiques. IMPORTANT:   Si   un   rebut   ens   és   retornat,   es   notificarà   a   través   d’una   circular   a   la   família   que   haurà   d’efectuar l’ingrés (amb 3€ de recàrrec). Aquests recàrrecs són els que ens aplica el banc quan hi ha algun rebut retornat. QUOTES TRIMESTRALS Menors de 18 anys: 120€ trimestrals Majors de 18 anys: 129€ trimestrals Sènior federat de voleibol: 168€ trimestrals QUOTES MENSUALS Menors de 18 anys: 43€ mensuals Majors de 18 anys: 46€ mensuals Sènior federat de voleibol: 59€ mensuals QUOTA D´INSCRIPCIÓ La   quota   d’inscripció   es   paga   per   domiciliació   bancària,   una   sola   vegada   cada   curs   a   inicis   del   mes   següent d’inscriure’s   (a   excepció   de   les   inscripcions   que   arribin   els   mesos   de   juny   i   juliol,   que   es   cobraran   a   finals   de   juliol   en rebre la confirmació de la preinscripció). Si   finalment   ens   obliguessin   a   prescindir   d'alguns   jugadors,   seguiríem   els   criteris   abans   establerts   i   als   qui quedessin fora, els retornaríem la totalitat de la quota d'inscripció. La quota d’inscripció no es cobra en el cas que algú quedi en llista d’espera. La   quota   d’inscripció   en   cap   cas   serà   retornada   si   algú   es   dona   de   baixa,   encara   que   això   es   produeixi   abans   de començar l’activitat, ja que la quota d’inscripció actua com a reserva de la plaça per a l’esportista. La   quota   d’inscripció   varia   en   funció   de   la   categoria   a   la   qual   es   pertany   (que   indicareu   en   el   moment   de   la inscripció): - 30€: alumnes de l’Institut La Sedeta que són socis de l’AFA - 40€: alumnes de l’Institut La Sedeta (no socis de l’AFA) - 50€: alumnes procedents d’altres centres - 80€: equip sènior federat de voleibol En   el   cas   de   l’equip   federat   de   voleibol,   si   no   s’omplís   i,   per   tant,   no   sortís   equip,   ens   posaríem   en   contacte   amb   les jugadores   perquè   confirméssiu   si   voleu   anar   a   l’equip   escolar.   En   cas   que   no   fos   així,   en   aquest   cas,   es   retornaria   la quota d’inscripció. PANERA DE NADAL Per   tal   d’alleugerir   les   quotes,   pels   volts   de   Nadal   els   esportistes   hauran   de   vendre   números   del   sorteig   d’una panera   de   Nadal   valorats   en   25€   per   jugador/a.   Si   algun   esportista   decideix   no   vendre   la   loteria,   pot   aportar directament   els   25€   i   equivaldria   a   la   quota   real   de   l’AEE.   És   una   iniciativa   pensada   per   pagar   una   mica   menys   del què tocaria, en cap cas és un increment de la quota ACCEPTACIÓ DE SOCIS En el moment de formalitzar la inscripció s’accepta esdevenir soci de l’AEE La Sedeta, en les categories següents: A) Socis Infantls: Esportistes menors de 14 anys B)   Socis   de   ple   dret:   Esportistes   majors   de   14   anys,   alumnes   o   exalumnes   de   l’INS   La   Sedeta   i   tutors   legals inscrits d’alumnes de l’INS La Sedea C)   Socis   no   vinculats:   Esportistes   majors   de   14   anys   alumnes   d’altres   instituts   i   tutors   legals   inscrits   d’alumnes d’altres instituts. COMPRA DE ROBA ESPORTIVA La   roba   esportiva   necessària   per   formar   part   de   l’AEE   la   trobareu   a   l’apartat   «BOTIGA»   d’aquesta   pàgina   web.   El cobrament   de   la   compra   es   farà   mitjançant   domiciliació   bancària   a   l’inici   del   mes   següent   de   fer   la   compra.   El   «Pack Futbol   Sala»   o   el   «Pack   Voleibol»   inclouen   tot   l’equipament   necessari.   Per   comprar   la   roba,   heu   d’haver   estat acceptats a l’AEE per tal de poder accedir a la botiga. SOL·LICITUD DE BECA L’Ajuntament   de   Barcelona   posa   a   disposició   de   les   famílies   amb   rendes   baixes   un   sistema   de   beques   per   tal d’abaratir   notablement   els   costos   de   l’activitat. A   la   pestanya   «BEQUES»   trobareu   tota   la   infromació   i   l’enllaç   per   fer- ne   la   sol·licitud. Al   setembre   es   fan   els   tràmits   per   tirar-ho   endavant   formalment.   Per   tal   d’accedir   a   fer   la   sol·licitud, heu d’haver estat primer acceptats a l’AEE. En   cas   que   alguna   família   no   hagi   rebut   la   beca   i   tingui   dificultats   per   efectuar   algun   pagament,   que   es   posi   en contacte   amb   la   junta   directiva   via   correu   electrònic   per   poder   arribar   a   algun   acord.   No   estar   al   corrent   de   pagament sense comunicació prèvia ni justificació pot comportar deixar en suspens l’activitat. AFECTACIÓ COVID-19 Les   planificacions   inicials   les   fem   preveient   que   podrem   començar   amb   normalitat,   com   cada   any,   però   volem   deixar molt   clar   que   podria   ser   que   no   fos   així.Per   part   nostra   no   posarem   cap   limitació,   la   nostra   previsió   és   continuar   amb els   mateixos   equips   que   aquest   curs   passat,   però   si   les   autoritats   sanitàries   i/o   educatives   ens   limiten   l'espai   i   cal deixar   fora   algun   jugador   o   tancar   algun   equip,   se   seguiran   estrictament   criteris   de   prioritat   d'inscripció   abans esmentats. Fins   ara   mai   ens   hem   trobat   d'haver   de   deixar   fora   algun   esportista   que   ja   havia   estat   amb   nosaltres   a    no   ser   que   el seu   equip   no   sortís,   però   segons   les   normatives   que   ens   posin,   esperem   que   no,    però   podria   arribar-se   a   donar   el cas. Des   de   l’AEE   La   Sedeta   tenim   la   voluntat   d'adaptar-nos   a   la   nova   normalitat   seguint   totes   les   indicacions   sanitàries que   ens   arribin   i   procurant   que   ens   afectin   el   mínim   possible   al   normal   desenvolupament   de   les   activitats.Qualsevol anomalia serà tractada en el moment que sorgeixi i se us comunicarà oportunament.
COVID-19 COVID-19