AEE LA SEDETA carrer Indústria 67, Barcelona aeelasedeta@gmail.com

ENTRENAMENTS

Els  

entrenaments  

són  

l’espai  

real  

d’aprenentatge  

on,  

a  

més  

a  

més  

de  

la  

tècnica  

i  

la  

tàctica  

pròpies  

de  

l’esport,  

es

posen  

en  

valor  

tots  

els  

aprenentatges  

d’equip  

que  

pretenem  

que  

es  

vagin  

adquirint  

al  

llarg  

de  

la  

temporada.

L’assistència  

als  

entrenaments  

és  

imprescindible  

per  

tenir  

una  

bona  

evolució  

tant  

a  

nivell  

de  

grup  

com  

a  

nivell

individual.  

Les  

entrenadores  

i  

entrenadors  

es  

preparen  

els  

entrenaments  

en  

funció  

de  

les  

necessitats  

pròpies  

de

cada  

moment,  

siguin  

individuals  

o  

col·lectives,  

adaptant-se  

al  

nivell  

maduratiu  

de  

cadascú  

i  

del  

grup.  

Posem  

en  

valor

els temps per cada cosa per poder aconseguir així, en un futur, jugadores i jugadors més complets.

COMPETICIÓ REGULAR CEEB

Els  

nostres  

equips  

participen  

a  

la  

competició  

regular  

del  

CEEB,  

jugant  

contra

altres  

equips  

de  

la  

ciutat  

(en  

horari  

de  

divendres  

tarda  

o  

dissabte  

matí).  

La

competició  

del  

cap  

de  

setmana  

és  

la  

posada  

en  

pràctica  

de  

tot  

allò  

que  

s’ha

anat  

treballant  

durant  

les  

setmanes,  

en  

caràcter  

sumatiu,  

sent  

l’indicador

més  

efectiu  

de  

l’evolució  

que  

estan  

duent  

a  

terme  

l’equip  

i  

cadascun  

dels

jugadors i jugadores.

L’objectiu  

de  

la  

competició  

del  

CEEB  

és  

formatiu  

i,  

per  

tant,  

si  

bé  

és  

important  

ensenyar-los  

a  

tenir  

un  

bon  

esperit

competitiu,  

sempre  

es  

busca  

convertir  

els  

partits  

en  

espais  

reals  

d’aprenentatge  

on  

tothom  

ha  

de  

poder  

disposar  

de

moments de joc per poder créixer com a jugador o jugadora.

COMPETICIÓ REGULAR FCVB

Des  

de  

la  

temporada  

2018-2019  

oferim  

als  

equips  

sèniors  

(majors  

de  

18  

anys)  

la  

possibilitat  

de  

jugar  

en  

l’equip

federat.  

Aquesta   

porta   

s’obre   

per   

aquelles   

jugadores   

que   

busquen   

un   

nivell   

de   

competició   

més   

elevat   

i   

una

competitivitat   

més   

alta.   

Aquesta   

iniciativa   

és   

únicament   

i   

exclusiva   

pels   

equips   

sèniors,   

ja   

que   

en   

la   

base

considerem  

imprescindible  

el  

caràcter  

formatiu  

que  

especificàvem  

en  

el  

punt  

anterior.  

Considerem  

que  

aquelles

jugadores  

de  

més  

de  

18  

anys  

que  

ho  

desitgin,  

jugadores  

amb  

un  

bagatge  

del  

vòlei  

molt  

més  

elevat,  

es  

poden

plantejar  

jugar  

unes  

lligues  

on  

l’objectiu  

principal  

passa  

a  

ser  

competitiu.  

Tot  

i  

així,  

aquestes  

jugadores  

també  

poden

apuntar-se a les lligues CEEB on se segueixen els criteris de la resta d’equips.

TORNEIG DE SANT JORDI

Des  

del  

2010  

tothom  

sap  

que  

Sant  

Jordi  

a  

la  

Sedeta  

és  

sinònim  

de  

festa,  

és

sinònim  

de  

vòlei.  

La  

festa  

del  

vòlei  

que  

va  

sent  

cada  

vegada  

més  

consolidada  

a  

tot

el   

barri.   

Un   

dia   

on   

aconseguim   

més   

de   

200   

persones   

jugant   

a   

la   

Sedeta,

prescindint  

del  

seu  

nivell,  

buscant,  

per  

sobre  

de  

tot,  

un  

dia  

de  

diversió  

i  

d’amistat.

És  

un  

dels  

dies  

més  

esperats  

de  

l’any,  

un  

dia  

que  

posa  

de  

manifest  

el  

què  

som:

una gran família.

STAGE A TOSSA DE MAR

La   

germanor   

que   

ens   

uneix   

amb   

l’Escola  

Alemanya   

de   

Barcelona

(DSB)   

ens   

porta   

el   

primer   

cap   

de   

setmana   

de   

Setmana   

Santa   

a

participar  

al  

seu  

Stage  

de  

Tossa  

de  

Mar.  

Dos  

dies  

intensius  

de  

vòlei,

allotjats   

en   

un   

hotel   

amb   

les   

famílies   

i   

amb   

la   

resta   

d’equips

participants.  

Dos  

dies  

per  

poder  

compartir  

de  

més  

a  

prop  

jugadors,

entrenadors,  

mares  

i  

pares  

i  

jugar  

contra  

equips  

amb  

talent  

esportiu  

i,

sobretot, amb un gran potencial humà.

VÒLEI PLATJA

Quan  

comença  

la  

calor  

i  

s’acaba  

la  

competició  

regular  

de  

pista,  

el  

CEEB  

organitza  

alguns

caps  

de  

setmana  

de  

vòlei  

platja,  

competint  

contra  

equips  

d’altres  

escoles.  

És  

un  

format

molt  

amè  

i  

divertit,  

on  

es  

juguen  

molts  

partits  

al  

llarg  

del  

matí  

i  

s’interacciona  

amb  

els

nostres  

companys  

i  

amb  

els  

nostres  

rivals  

en  

un  

context  

diferent  

al  

que  

estem  

acostumats.

Sol,  

mar  

i  

voleibol  

és  

la  

combinació  

perfecte  

pels  

caps  

de  

setmana  

de  

maig  

i  

juny  

per

aquelles jugadores que han estat treballant al llarg de la temporada.

FINAL DE TEMPORADA

Quan  

una  

temporada  

acaba  

els  

entrenadors  

i  

entrenadores  

ens  

sentim

profundament  

agraïts  

amb  

les  

jugadores  

i  

jugadors  

i  

és  

el  

moment  

de  

fer-

los  

un  

regal:  

un  

sopar  

de  

germanor  

que  

ve  

acompanyat  

d’algun  

show  

per

part  

de  

l’equip  

tècnic  

i  

de  

la  

tradicional  

entrega  

dels  

premis  

taronja  

i  

llimona.

Un  

dia  

divertit,  

un  

comiat  

diferent,  

una  

manera  

de  

dir-nos  

«fins  

el  

curs

vinent»  

compartint  

les  

emocions  

que  

ens  

han  

acompanyat  

sempre  

al  

llarg

de la temporada. Un dia esperat, el nostre final de gala!

VIATGE A LOUSÃ, PORTUGAL

El  

gran  

viatge  

que  

tothom  

espera.  

La  

primera  

setmana  

de  

juliol,  

Portugal  

ens  

espera  

amb  

els  

braços  

oberts  

per

participar  

al  

torneig  

jove  

de  

voleibol  

més  

gran  

de  

tot  

Europa:  

el  

SummerCup,  

un  

torneig  

internacional  

on  

participem

escoles  

i  

clubs  

de  

diversos  

països.  

Una  

setmana  

intensa,  

respirant  

vòlei  

les  

24  

hores  

del  

dia  

i  

compartint  

l’aventura

amb  

el  

nostre  

equip.  

Són  

uns  

dies  

espectaculars  

en  

tots  

els  

sentits:  

personals,  

col·lectius  

i  

esportius.  

Un  

torneig

d’una  

envergadura  

impressionant  

i  

amb  

una  

organització  

i  

logística  

que  

arriben  

a  

l’excel·lència.  

Rebre  

la  

invitació

per  

participar-hi  

va  

ser  

un  

dels  

luxes  

més  

grans  

que  

podia  

aspirar  

La  

Sedeta  

i  

creiem  

que  

ja  

serà  

una  

aventura  

que

ens acompanyarà per sempre.

VOLEIBOL

COVID-19 COVID-19